Mörkt
Մուգ
Bakgrund
Ետնաշերտ
Utskrifter
Տպել
Ladda ner
Ներբեռնել
Upptäcktes
Հայտնաբերվել է
f.Kr.
Ք.Ա.
Elements: The Periodic Table ger dig heltäckande och användbar information om grundämnen på ett och samma ställe.
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակը հնարավորություն է տալիս ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ նաև քիմիական տարրերի մասին
Klicka på ett grundämne för att få veta mer om dess egenskaper, historia, namn, bilder, användningsområden, faror och elektronskal.
Ընտրեք տարրը, դրա մասին ավելի շատ նկարներ, տեղեկություններ և փաստեր դիտելու համար
Detaljerad information om varje grundämne
Մանրամասն տեղեկություններով տարբերակ
Elektronskalsdiagram och bild för varje grundämne
Էլեկտրոնի թաղանթի գծապատկերն ու նկարը յուրաքանչյուր տարրի համար
Jämför egenskaperna för två grundämnen
Համեմատել երկու տարրերի հատկությունները
Sök efter grundämnen baserat på kemisk beteckning, atomnummer eller namn
Որոնել տարրը նշելով թիվ, անուն կամ հատուկ նշան
Detaljerad information om de vanligaste isotoperna
Մանրամասն տեղեկություններ խոշոր իզոտոպների մասին
Länkar till informativa hemsidor för vidare läsning
Տեղեկատվական կայքեր
Fungerar offline, ingen internetanslutning krävs
Աշխատում է առանց համացանցի
Interaktivt periodiskt system
Գերգործուն պարբերական աղյուսակը քիմիական տարրերի համար
Grupp
Խումբ
Period
Ժամանակահատված
Block
Արգելք
Butik
Խանութ
Bild
Պատկեր
Fler bilder
Ավելի շատ պատկերներ
Egenskaper
Հատկություններ
Användningsområden
Հավելվածներ
Historia
Պատմություն
Generella Egenskaper
Հիմնական հատկություններ
Fysikaliska Egenskaper
Ֆիզիկական հատկություններ
Atomära Egenskaper
Ատոմային հատկություններ
Huvudsakliga användningsområden
Հիմնական ծրագրերը
Externa länkar
Կարևոր հղումներ
Utseende
Տեսքը
Genvägar
Կարճատներ
Förslag
Նմանություններ
Mer
Ավելին
Stil
Ձևանմուշ
Webbplats
Կայքէջ
Bredd på tabell
Աղյուսակի բարձրությունը
Sortera efter nummer
Դասավորել ըստ թվի
Sortera efter namn
Դասավորել ըստ անվան
Sortera efter kemisk beteckning
Դասավորել ըստ նշանի
Namn
Անվանումը
Tecken
Հատուկ նշան
Atomnummer
Ատոմային թիվը
Atommassa
Ատոմային քաշը
Masstal
Հիմնական թիվը

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.