Grundämnen: Det Periodiska Systemet
元素周期表
Periodiska Systemet
周期表
Hem
ホーム
Komparera
比較する
Inställningar
設定
Lista
リスト
Översätt
翻訳する
Översättning
翻訳
Om
アプリについて
Allmän
総合
Version
バージョン
Utvecklad av Naveen CS
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
Sök
検索
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
Språk
言語
Språk som stöds
サポートされる言語
Systemet språk
システム言語
Sekretesspolicy
個人情報保護方針
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
Resultat för
検索結果
Kontakta oss
問い合わせ
Uppgradering
アップグレード
Funktioner
機能
Njuter du av appen?
アプリを楽しみます?
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
私たちのアプリケーションをストアで5つ星評価にしてくれたら私たちはあなたを愛します
Skicka
送信
Skicka feedback
フィードバックの送信
Ta bort alla annonser
すべての広告を消す
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
あなたの経験について教えてください
Stänga
閉じる
オン
Av
オフ
Bildkrediter
画像の出典
Versionskommentarer
バージョン メモ
Tema
テーマ

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.