Ciemny
Oscuro
Tło
Fondo
Użyj koloru akcentowego z Windowsa
Usar mi color de énfasis de Windows
Materiały do wydruku
Imprimibles
Pobierz
Descargar
Odkrycie
Descubrimiento
p.n.e.
a. C.
Układ okresowy pierwiastków zbiera wszechstronne i użyteczne informacje na temat pierwiastków chemicznych w jednym miejscu.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
Kliknij na pierwiastek, by dowiedzieć się więcej na temat jego właściwości, historii, pochodzenia nazwy, wyglądu, zastosowań, niebezpieczeństw i wykresu powłok elektronowych.
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
Zadowalający wizualnie kolorowy układ
Tabla codificada con colores visualmente agradables
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Descripción detallada de cada elemento
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Compare las propiedades de 2 elementos
Wyszukaj pierwiastki za pomocą ich symbolu, liczby atomowej lub nazwy
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Información detallada sobre los principales isótopos
Linki do informacyjnych stron internetowych do dalszej nauki
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
Działa w trybie offline, połączenie z Internetem nie jest konieczne
No requiere conexión a internet, funciona offline
Interaktywny układ okresowy
Tabla periódica interactiva de los elementos químicos
Właściwości, historia, pochodzenie nazwy, fakty, zastosowania, izotopy, konfiguracja elektronów, struktura kryształów, zagrożenia i więcej
Propiedades, historia, origen del nombre, hechos, aplicaciones, isótopos, configuración electrónica, estructura cristalina, peligros y más
Grupa
Grupo
Okres
Período
Blok
Bloque
Sklep
Tienda
Obraz
Imagen
Więcej obrazów
Más imágenes
Właściwości
Propiedades
Zastosowania
Aplicaciones
Historia
Historia
Ogólne właściwości
Propiedades General
Właściwości fizyczne
Propiedades Físicas
Właściwości atomowe
Propiedades Atómicas
Główne zastosowania
Principales Aplicaciones
Linki zewnętrzne
Enlaces Externos
Wygląd
Apariencia
Skróty
Accesos directos
Propozycje
Sugerencias
Więcej
Más
Witryna internetowa
Sitio web
Szerokość tabeli
Ancho de la tabla
Sortuj według numeru
Ordenar por número
Sortuj według nazwy
Ordenar por nombre
Sortuj według symbolu
Ordenar por símbolo
Nazwa
Nombre
Symbol
Símbolo
Liczba atomowa
Número atómico
Masa atomowa
Masa atómica
Liczba masowa
Número Másico

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.