Seria reaktywności
No translations found
Zimna woda
No translations found
Gorąca woda / para
No translations found
Rozcieńczać kwas
No translations found
Gwałtowna reakcja
No translations found
Silna reakcja
No translations found
Łagodna reakcja
No translations found
Powolna reakcja
No translations found
Bardzo wolna reakcja
No translations found
Brak reakcji
No translations found
Niemetal
No translations found
Dla porównania
No translations found
Masa
No translations found
Obfitość
No translations found
Czas półtrwania
No translations found
Tryb rozpadu
No translations found
Protony
No translations found
Neutrony
No translations found
Elektrony
No translations found
lat
No translations found
dni
No translations found
godzin
No translations found
minut
No translations found
sekund
No translations found
Rozpad alfa
No translations found
Rozpad beta
No translations found
Emisja protonu
No translations found
Rozpad beta plus
No translations found
Emisja neutronu
No translations found
Wychwyt elektronu
No translations found
Samorzutne rozszczepienie
No translations found
Stabilny
No translations found
Ilość w skorupie Ziemi
No translations found
Ilość we Wszechświecie
No translations found
Metale alkaliczne
Metali alikali
Metale ziem alkalicznych
Metali za udongo alikalini
Metale przejściowe
No translations found
Metale bloku p
No translations found
Niemetale
No translations found
Półmetale
No translations found
Halogeny
Halojeni
Gazy szlachetne
Gesi adimu
Lantanowce
Lanthanidi
Aktynowce
Aktinidi
Ciało stałe
No translations found
Ciecze
No translations found
Gaz
No translations found
Nieznane
No translations found
Bezbarwny
No translations found
Srebrny
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.