Gruppe
Nhóm
Periode
Chu kỳ
Blokk
Phân lớp
Bilde
Hình ảnh
Historie
Lịch sử
Generelle eigenskapar
Tính Chất Chung
Fysiske eigenskapar
Tính Chất Vật Lý
Atom eigenskapar
Tính Chất Nguyên Tử
Meir
Thêm
Nettstad
Trang web
Namn
Tên
Symbol
Ký hiệu
Atomnummer
Số nguyên tử
Atommasse
Nguyên tử khối

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.