Koyu
Oscuro
Arka plan
Fondo
Sistem rengini kullan
Usar mi color de énfasis de Windows
Yazdırılabilir
Imprimibles
İndir
Descargar
Keşif tarihi
Descubrimiento
a. C.
Elementler: Periyodik Cetvel bütün elementler hakkındaki kapsamlı ve yararlı bilgileri bir araya toplamaktadır.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
Elementin özellikleri, tarihi, köken adı, resimleri, uygulama alanları, tehlikeleri ve elektron dizilim tablosu hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bir elemente tıklayın.
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
Göze hitap eden renk kodlu tablo
Tabla codificada con colores visualmente agradables
Basit akışkan tasarımı ve birçok detayı var
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
Her bir elementin ayrıntılı tanımı
Descripción detallada de cada elemento
Bütün elementleri alfabetik sırada listeli olarak görüntüleyin
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
Elektron dağılım şeması ve her bir elementin resmi
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
2 elementin özelliklerini kıyaslayın
Compare las propiedades de 2 elementos
Elementleri sembolleri, atom numarası ya da adına göre arayın
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
Önemli izotoplar hakkında detaylı bilgiler
Información detallada sobre los principales isótopos
Derin bir araştırma için bilgi bazlı sitelere bağlantılar
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
Çevrimdışı çalışır, internet bağlantısı gerekli değildir
No requiere conexión a internet, funciona offline
Kimyasal elementlerin interaktif periyodik tablosu
Tabla periódica interactiva de los elementos químicos
Özellikler, tarihçe, isim kökeni, bilgiler, uygulamalar, izotoplar, elektron dizilimi, kristal yapı, riskler ve daha fazlası
Propiedades, historia, origen del nombre, hechos, aplicaciones, isótopos, configuración electrónica, estructura cristalina, peligros y más
Grup
Grupo
Periyot
Período
Blok
Bloque
Mağaza
Tienda
Resim
Imagen
Diğer resimler
Más imágenes
Özellikler
Propiedades
Uygulamalar
Aplicaciones
Tarihi
Historia
Temel Özellikleri
Propiedades General
Fiziksel Özellikleri
Propiedades Físicas
Atom Özellikleri
Propiedades Atómicas
Genel Uygulamalar
Principales Aplicaciones
Önemli Bağlantılar
Enlaces Externos
Görünüm
Apariencia
Kısayollar
Accesos directos
Öneriler
Sugerencias
Daha fazla
Más
Stil
Estilo
Web sitesi
Sitio web
Tablo Genişliği
Ancho de la tabla
Numaraya göre sınıflandır
Ordenar por número
Isme göre sınıflandır
Ordenar por nombre
Sembole göre sınıflandır
Ordenar por símbolo
İsim
Nombre
Sembol
Símbolo
Atom numarası
Número atómico
Atom ağırlığı
Masa atómica
Kütle Numarası
Número Másico

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.