Elementler: Periyodik Cetvel
Elementos: La Tabla Periódica
Periyodik Cetvel
Tabla Periódica
Ana sayfa
Inicio
Karşılaştır
Comparar
Ayarlar
Ajustes
Listele
Lista
Çevir
Traducir
Çeviri
Traducción
Hakkında
Acerca de
Genel
General
Sürüm
Versión
Naveen CS tarafından geliştirildi
Desarrollado por Naveen CS
Jenerik
Créditos
Ara
Buscar
Uygulamayı çevirmemizde bize yardımcı ol
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Dil
Idioma
Desteklenen diller
Idiomas compatibles
Sistem dili
Lenguaje del sistema
Dili değiştirmek için lütfen uygulamayı yeniden başlatın
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Gizlilik Politikası
Política de Privacidad
Bu uygulama hiçbir kullanıcı verisini toplamaz ya da saklamaz
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Aradığınıza uygun element bulunamadı
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
için sonuçlar
Resultados para
element
elemento
elementler
elementos
Değerlendir
Calificar
Bize ulaşın
Contáctanos
Yükselt
Actualización
İlave özellikler için yükselt
Actualiza para funciones extra
Özellikler
Funciones
Uygulamayı sevdiniz mi?
¿Te gusta esta app?
Mağazada uygulamamıza 5 yıldız verebilirsiniz
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Gönder
Enviar
Geri bildirim gönder
Enviar comentarios
Aşağıdaki özellikleri elde etmek için lütfen yükseltmeyi satın alın
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Bütün reklamları kalıdırın
Eliminar toda la publicidad
Arka planı ayarlayın
Establecer el fondo
İzotopların detaylarını görüntüleyin
Ver información detallada sobre los isótopos
Her bir element için daha fazla resim görüntüleyin
Ver más imágenes de cada elemento
Periyodik cetvelin görünümünü özelleştirin
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
Sayfa gezinim kısayollarını ayarlayın
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
* Güncelleme ile mevcut
* Disponible con la actualización
Uygulamayı daha iyi bir hale getirebilmemiz için bize deneyimlerinizi anlatın
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Kapat
Cerrar
Açık
Activado
Kapalı
Desactivado
Resim kaynağı
Créditos de imagen
Sürüm notları
Notas de la versión
Tema
Tema
Açık
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.