Koyu
Dunkel
Arka plan
Hintergrund
Sistem rengini kullan
Benutze meine Windows-Farbauswahl
Yazdırılabilir
Druckbare Inhalte
İndir
Download
Keşif tarihi
Entdeckt
v.Chr.
Elementler: Periyodik Cetvel bütün elementler hakkındaki kapsamlı ve yararlı bilgileri bir araya toplamaktadır.
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
Elementin özellikleri, tarihi, köken adı, resimleri, uygulama alanları, tehlikeleri ve elektron dizilim tablosu hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bir elemente tıklayın.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
Göze hitap eden renk kodlu tablo
Einfache farbkodierte Elementtabelle
Basit akışkan tasarımı ve birçok detayı var
Ansprechendes Design mit vielen Informationen
Her bir elementin ayrıntılı tanımı
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
Bütün elementleri alfabetik sırada listeli olarak görüntüleyin
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
Elektron dağılım şeması ve her bir elementin resmi
Elektronenkonfiguration und Bild für jedes Element
2 elementin özelliklerini kıyaslayın
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
Elementleri sembolleri, atom numarası ya da adına göre arayın
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
Önemli izotoplar hakkında detaylı bilgiler
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
Derin bir araştırma için bilgi bazlı sitelere bağlantılar
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
Çevrimdışı çalışır, internet bağlantısı gerekli değildir
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
Kimyasal elementlerin interaktif periyodik tablosu
Interaktives Periodensystem der chemischen Elemente
Özellikler, tarihçe, isim kökeni, bilgiler, uygulamalar, izotoplar, elektron dizilimi, kristal yapı, riskler ve daha fazlası
Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Fakten, Anwendungen, Isotope, Elektronenkonfiguration, Kristallstruktur, Gefahren und mehr
Grup
Gruppe
Periyot
Periode
Blok
Block
Mağaza
Handel
Resim
Bild
Diğer resimler
Weitere Bilder
Özellikler
Eigenschaften
Uygulamalar
Anwendung
Tarihi
Geschichte
Temel Özellikleri
Generelle Eigenschaften
Fiziksel Özellikleri
Physikalische Eigenschaften
Atom Özellikleri
Atomeigenschaften
Genel Uygulamalar
Hauptanwendungen
Önemli Bağlantılar
Wichtige Links
Görünüm
Erscheinungsbild
Kısayollar
Tastenkürzel
Öneriler
Vorschläge
Daha fazla
Mehr
Stil
Darstellung
Web sitesi
Website
Tablo Genişliği
Tischbreite
Numaraya göre sınıflandır
Nach Zahlen sortiert
Isme göre sınıflandır
Nach Name sortiert
Sembole göre sınıflandır
Nach Elementsymbol sortiert
İsim
Name
Sembol
Elementsymbol
Atom numarası
Ordnungszahl
Atom ağırlığı
Atommasse
Kütle Numarası
Massenzahl

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.