Tmavý
Pozadí
背景
Použít výchozí barvu v systému Windows
使用Windows主題顏色
Objeveno
发现年期
př. n. l.
公元前
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
令人視覺愉悅的彩色表格
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
簡單的流畅設计并带有很多細節
Detalní popis každého prvku
各個元素的詳細描述
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
依字母順序查看所有元素的清單
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
每個元素的電子殼圖和圖像
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
比較 2 個元素的屬性
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
Detailní informace pro hlavní izotopy
主要同位素的詳細資料
Odkazy na informační stránky pro další studii
指向資訊網站的連結,供進一步研究
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
離線工作,無需網路連接
Skupina
Perioda
週期
Blok
Obrázek
圖像
Další obrázky
更多圖片
Vlastnosti
性能
Aplikace
應用
Historie
歷史
Hlavní vlastnosti
一般屬性
Fyzické vlastnosti
物理性質
Atomové vlastnosti
原子性質
Hlavní využití
主要應用
Externí odkazy
外部連結
Vzhled
外觀
Zkratky
快捷方式
Víc
更多
Webová stránka
網站
Šířka tabulky
表寬度
Řadit dle čísla
按原子序號排序
Řadit dle jména
按原子名稱排序
Řadit dle značky
按原子符號排序
Název
名稱
Značka
符號
Atomové číslo
原子序數
Atomová hmotnost
標準原子質量

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.