Kategorie
Kategori
Barva
Renk
Radioaktivní
Radyoaktif
Krystalografická soustava
Kristal yapısı
Skupenství
Faz
Hustota
Yoğunluk
Teplota tání
Ergime noktası
Teplota varu
Kaynama noktası
Měrná tepelná kapacita
Isı kapasitesi
Skupenské teplo tání
Ergime ısısı
Skupenské teplo varu
Buharlaşma ısısı
Atomový poloměr
Atom yarıçapı
Kovalentní poloměr
Kovalent yarıçapı
Elektronegativita
Elektronegatifliği
Paulingova stupnice
Pauling ölçeği
Ionizační potenciál
İyonlaşma enerjisi
Molární objem
Atomik Hacim
Tepelná vodivost
Isıl iletkenlik
Oxidační čísla
Yükseltgenme seviyeleri
Teplota
Sıcaklık
Stupeň Celsia
Celsius
Stupeň Fahrenheita
Fahrenhayt
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Elektronová konfigurace
Elektron dizilimi
Elektronů v obalu
Enerji seviyesi başına Elektronlar
Izotopy
İzotoplar
Stabilní izotopy
Kararlı izotoplar
Nestabilní izotopy
Kararsız izotoplar

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.