Tmavý
Темные
Pozadí
Фон
Použít výchozí barvu v systému Windows
Использовать акцентный цвет Windows
Objeveno
Открытие
př. n. l.
г. до н.э
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
Элементы: Периодическая Таблица обеспечивает всестороннюю и полезную информацию о химических элементах, собранную в одном месте.
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
Кликните на элементе чтобы узнать свойства, историю, происхождение, изображения, применение, опасность и диаграмму электронной оболочки для каждого элемента.
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
Визуально приятный цвет кодированной таблицы
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
Простой дизайн жидкости и больше подробностей
Detalní popis každého prvku
Подробное описание для каждого элемента
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
Показывать список всех элементов в алфавитном порядке
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
Диаграмма электронной оболочки и изображение для каждого элемента
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
Сравнить свойства двух элементов
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
Поиск элемента, используя его символ, атомный номер или имя
Detailní informace pro hlavní izotopy
Детальная информация об основных изотопах
Odkazy na informační stránky pro další studii
Ссылки на информационные веб-сайты для дальнейшего изучения
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
Работать без сети, не требуется подключение к Интернету
Skupina
Группа
Perioda
Период
Blok
Блок
Obrázek
Изображение
Další obrázky
Больше изображений
Vlastnosti
Свойства
Aplikace
Применения
Historie
История
Hlavní vlastnosti
Главные Свойства
Fyzické vlastnosti
Физические Свойства
Atomové vlastnosti
Атомные Свойства
Hlavní využití
Основное Применение
Externí odkazy
Важные Ссылки
Vzhled
Внешний вид
Zkratky
Ярлыки
Víc
Дополнительно
Webová stránka
Веб-сайт
Šířka tabulky
Ширина Таблицы
Řadit dle čísla
Сортировка по Числу
Řadit dle jména
Сортировка по Названию
Řadit dle značky
Сортировка по Символу
Název
Имя
Značka
Символ
Atomové číslo
Атомный номер
Atomová hmotnost
Атомный вес

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.