Tmavý
Scuro
Pozadí
Sfondo
Použít výchozí barvu v systému Windows
Usa il mio colore di Windows
Objeveno
Scoperto
př. n. l.
BC
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
Tabella codificata con colori piacevoli alla vista
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
Design semplice, fluido e molto dettagliato
Detalní popis každého prvku
Descrizione dettagliata di ogni elemento
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
Diagramma elettronico a shell e immagini per ogni elemento
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
Confronta le proprietà di 2 elementi
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
Detailní informace pro hlavní izotopy
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
Odkazy na informační stránky pro další studii
Link a siti esterni per approfondimenti
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
Skupina
Gruppo
Perioda
Periodo
Blok
Blocco
Obrázek
Immagine
Další obrázky
Altre immagini
Vlastnosti
Proprietà
Aplikace
Applicazioni
Historie
Storia
Hlavní vlastnosti
Proprietà Generali
Fyzické vlastnosti
Proprietà Fisiche
Atomové vlastnosti
Proprietà Atomiche
Hlavní využití
Applicazioni Principali
Externí odkazy
Link Importanti
Vzhled
Aspetto
Zkratky
Scorciatoie
Víc
Altro
Webová stránka
Sito Web
Šířka tabulky
Ampiezza della Tavola
Řadit dle čísla
Ordina per numero
Řadit dle jména
Ordina per nome
Řadit dle značky
Ordina per simbolo
Název
Nome
Značka
Simbolo
Atomové číslo
Numero Atomico
Atomová hmotnost
Massa Atomica

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.