Темные
โหมดมืด
Фон
พื้นหลัง
Использовать акцентный цвет Windows
ใช้สีของ Windows ของฉัน
Печатные версии
ไฟล์พิมพ์
Скачать
ดาวน์โหลด
Открытие
ค้นพบเมื่อ
г. до н.э
พ.ศ.
Элементы: Периодическая Таблица обеспечивает всестороннюю и полезную информацию о химических элементах, собранную в одном месте.
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
Кликните на элементе чтобы узнать свойства, историю, происхождение, изображения, применение, опасность и диаграмму электронной оболочки для каждого элемента.
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
Визуально приятный цвет кодированной таблицы
สีตารางที่ถูกใจ
Простой дизайн жидкости и больше подробностей
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
Подробное описание для каждого элемента
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
Показывать список всех элементов в алфавитном порядке
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
Диаграмма электронной оболочки и изображение для каждого элемента
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
Сравнить свойства двух элементов
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
Поиск элемента, используя его символ, атомный номер или имя
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
Детальная информация об основных изотопах
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
Ссылки на информационные веб-сайты для дальнейшего изучения
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
Работать без сети, не требуется подключение к Интернету
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
Интерактивная периодическая таблица химических элементов
ตารางธาตุคามิกี้แบบโต้ตอบ
Свойства, история, происхождение названия, факты, применение, изотопы, электронная конфигурация, кристаллическая структура, опасности и прочее
คุณสมบัติ, ประวัติ, ที่มาของชื่อ, ข้อเท็จจริง, การนำไปใช้, อิสโตป, การกำหนดตำแหน่งอิเล็กตรอน, โครงสร้างผลึก, อันตรายและอื่น ๆ
Группа
หมู่
Период
คาบ
Блок
บล็อก
Магазин
ร้านค้า
Изображение
ภาพ
Больше изображений
ภาพเพิ่มเติม
Свойства
คุณสมบัติ
Применения
แอปพลิเคชัน
История
ประวัติ
Главные Свойства
คุณสมบัติทั่วไป
Физические Свойства
คุณสมบัติกายภาพ
Атомные Свойства
คุณสมบัติอะตอม
Основное Применение
หน้าหลักของแอพ
Важные Ссылки
ลิงค์
Внешний вид
สิ่งที่ปรากฏ
Ярлыки
ทางลัด
Предложения
ข้อเสนอแนะ
Дополнительно
แสดงเพิ่มเติม
Вид
สไตล์
Веб-сайт
เว็บไซต์
Ширина Таблицы
ตารางแบบกว้าง
Сортировка по Числу
เรียงตามลำดับเลข
Сортировка по Названию
เรียงตามชื่อ
Сортировка по Символу
เรียงตามสัญลักษณ์
Имя
ชื่อ
Символ
สัญลักษณ์
Атомный номер
เลขอะตอม
Атомный вес
มวลอะตอม
Массовое число
หมายเลขมวล

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.