Элементы: Периодическая Таблица
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Периодическая Таблица
Bảng tuần hoàn
Главная
Trang chủ
Сравнить
So sánh
Настройки
Cài đặt
Список
Danh sách
Перевести
Dịch
Перевод
Dịch thuật
О приложении
Giới thiệu
Общие
Chung
Версия
Phiên bản
Разработано Naveen CS
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Разработчики
Tín chỉ
Поиск
Tìm kiếm
Помогите перевести это приложение на ваш язык
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Язык
Ngôn ngữ
Поддерживаемые языки
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Язык системы
Ngôn ngữ hệ thống
Пожалуйста, перезагрузите приложение для переключения языка
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Политика конфиденциальности
‎Chính sách bảo mật‎
Это приложение не собирает и не хранит никакую пользовательскую информацию
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Ни одного элемента не найдено по вашему запросу
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Результаты по запросу
Kết quả cho
Элемент
nguyêntố
Элементы
cácnguyêntố
Оценить
Đánh giá
Связаться с нами
Liên hệ với chúng tôi
Платная версия
Nâng cấp
Платная версия с расширенными возможностями
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Возможности
Tính năng
Нравится приложение?
Thích ứng dụng?
Мы были бы рады, если вы оцените наше приложение в 5 звёзд
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Отправить
Gửi
Отправить отзыв
Gửi phản hồi
Пожалуйста, приобретите расширенную версию, чтобы использовать дополнительные функции
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Удалить всю рекламу
Lọai bỏ quảng cáo
Установить фон
Đặt hình nền
Показать детальную информацию об изотопах
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Показывать больше изображений для каждого элемента
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Настроить внешний вид таблицы Менделеева
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Измените сочетания клавиш для навигации по страницам
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Доступно с обновлением
* Khả dung với bản nâng cấp
Сообщите нам ваше мнение и предложения по улучшению приложения
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Закрыть
Đóng
Включить
Bật
Отключить
Tắt
Изображение разработчиков
Nguồn ảnh
Примечания к версии
Ghi chú về phiên bản
Цвета
Chủ đề
Светлые
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.