Scuro
Tmavý
Sfondo
Pozadí
Usa il mio colore di Windows
Použít výchozí barvu v systému Windows
Stampabili
No translations found
Download
No translations found
Scoperto
Objeveno
BC
př. n. l.
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
Tabella codificata con colori piacevoli alla vista
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
Design semplice, fluido e molto dettagliato
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
Descrizione dettagliata di ogni elemento
Detalní popis každého prvku
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
Diagramma elettronico a shell e immagini per ogni elemento
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
Confronta le proprietà di 2 elementi
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
Detailní informace pro hlavní izotopy
Link a siti esterni per approfondimenti
Odkazy na informační stránky pro další studii
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
Tavola periodica degli elementi interattiva
No translations found
Proprietà, storia, origine del nome, fatti, applicazioni, isotopi, configurazione elettronica, struttura cristallina, rischi e altro ancora
No translations found
Gruppo
Skupina
Periodo
Perioda
Blocco
Blok
Negozio
No translations found
Immagine
Obrázek
Altre immagini
Další obrázky
Proprietà
Vlastnosti
Applicazioni
Aplikace
Storia
Historie
Proprietà Generali
Hlavní vlastnosti
Proprietà Fisiche
Fyzické vlastnosti
Proprietà Atomiche
Atomové vlastnosti
Applicazioni Principali
Hlavní využití
Link Importanti
Externí odkazy
Aspetto
Vzhled
Scorciatoie
Zkratky
Suggerimenti
No translations found
Altro
Víc
Stile
No translations found
Sito Web
Webová stránka
Ampiezza della Tavola
Šířka tabulky
Ordina per numero
Řadit dle čísla
Ordina per nome
Řadit dle jména
Ordina per simbolo
Řadit dle značky
Nome
Název
Simbolo
Značka
Numero Atomico
Atomové číslo
Massa Atomica
Atomová hmotnost
Numero di massa
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.