Persian
Persų kalba
Romanian
Rumunų kalba
Serbian
Serbų kalba
Slovenian
Slovėnų kalba
Swedish
Švedų kalba
Thai
Tajų kalba
Ukrainian
Ukrainiečių kalba
Uzbek
Uzbekų kalba
Vietnamese
Vietnamiečių kalba
Afrikaans
Afrikanų kalba
Icelandic
Islandų kalba
Swahili
Suahilių kalba
Esperanto
Esperanto kalba
Armenian
Armėnų kalba

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.