Category
Kategória
Color
Szín
Radioactive
Radioaktivitás
Crystal Structure
Kristályrácstípus
Phase
Halmazállapot
Density
Sűrűség
Melting Point
Olvadáspont
Boiling Point
Forráspont
Specific Heat Capacity
Fajlagos hőkapacitás
Heat of Fusion
Olvadáshő
Heat of Vaporization
Párolgáshő
Atomic Radius
Atomsugár
Covalent Radius
Kovalenssugár
Van der Waals radius
Van der Waals sugár
Electronegativity
Elektronegativitás
Pauling scale
Pauling skálán
Ionization Potential
Ionizációs energia
Atomic Volume
Atomtérfogat
Thermal Conductivity
Hővezetési tényező
Oxidation States
Oxidációs állapotok
Temperature
Hőmérséklet
Celsius
Celsius
Fahrenheit
Fahrenheit
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Electrical Resistivity
Fajlagos ellenállás
Magnetic Ordering
Mágneses elrendeződés
Magnetic Susceptibility
Mágneses szuszceptibilitás
Young's Modulus
Young-modulus
Shear Modulus
Nyírómodulus
Bulk Modulus
Kompressziós modulus
Poisson Ratio
Poisson-szám
CAS Number
CAS-szám
PubChem CID Number
PubChem CID azonosító
Electron Configuration
Elektronkonfiguráció
Electrons per shell
Elektronok száma héjanként
Isotopes
Izotópok
Stable Isotopes
Stabil izotópok
Unstable Isotopes
Instabil izotópok
Tables
Táblázatok
Solubility Chart
Oldhatósági diagram
Soluble
Oldódik
Slightly Soluble
Nehezen oldódik
Insoluble
Egyáltalán nem oldódik
Unavailable
Nem elérhető
Reacts with water
Vízzel reagál

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.